ZAPYTANIE OFERTOWE

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

-„ Modernizacja infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

-„Dla/przystosowań dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8)

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie miejsc postojowych dla samochodów z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Termin składania ofert upływa 19.09.2012r. o godzinie 16:00.

Oferty należy wysyłać na adres e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu lub złożyć w postaci dokumentu na nośniku papierowym w Biurze projektu przy ul. Opaczewskiej 42 m. 3 w Warszawie.

Pełna dokumentacja zamówienia jest dostępna TUTAJ

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy