Pracownicy

Kurs dla pracowników WSP TWP na trenerów i egzaminatorów ECDL »

Szanowni Państwo,

Wszystkich etatowych pracowników dydaktycznych WSP TWP w Warszawie pragniemy gorąco zaprosić do udziału w kursie na trenerów i egzaminatorów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Kurs przygotowuje do prowadzenia zajęć zgodnie z syllabusami ECDL. Szkolenie ma na celu podwyższenie kwalifikacji kadry dydaktycznej WSP TWP, a także umożliwienie prowadzenia zajeć edukacyjnych w czterech laboratoriach ECDL, akredytowanych na wydziałach w Warszawie, Katowicach, Olsztynie i w Człuchowie.  

Szkolenie przygotowuje do certyfikowanych egzaminów  ECDL, organizowanych przez PB ECDL.

Osoby, które ukończą szkolenie wraz ze zdanymi egzaminami, otrzymają Certyfikat trenera ECDL. Osoby z najwyższymi wynikami będą mogły ubiegać się o tytuł egzaminatora ECDL.

Pełna agenda kursu jest dostępna TUTAJ.

Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu grupy.

Zgłoszenia należy składać  w biurze projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”, ul. Opaczewska 42/3, 02-372 Warszawa, tel. 22 822 10 58, e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu

Konkurs stypendialny dla profesorów WSP TWP »

Projekt „Przedsiebiorcza Uczelnia” zaprasza profesorów WSP TWP w Warszawie do udziału konkursie stypendialnym.

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich WSP TWP w Warszawie zapraszamy do udziału w ostatniej edycji konkursu stypendialnego. Uczestnicy mają szansę na otrzymanie rocznego stypendium w kwocie 30 000 zł!

Ilość stypendiów do przyznania: 2

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie etatowi pracownicy WSP TWP.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o stypendium jest spełnienie przez kandydata wymogów określonych w regulaminie konkursu. Szczegółowe informacje dostępne są w dziekanatach, na stronach internetowych Uczelni (www.wsptwp.eu) oraz projektu (www.pu.wsptwp.eu), a także w biurze projektu.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do dnia 16.04.2012. osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”, ul. Opaczewska 42/3, 02-372 Warszawa z dopiskiem STYPENDIA.

Informacje na temat dokumentów, które należy złożyć aby wziąć udział w konkursie stypendialnym znajdują się w regulaminie konkursu.

Kontakt:

Biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”:  tel./faks 022 822 10 58

e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu stypendialnego

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Umowa o stypendium dla profesorów- dokument poglądowy

Przedłużono termin składania dokumentów w konkursie stypendialnym dla pracowników Uczelni »

UWAGA! Termin składania zgłoszeń w ramach konkursu stypendialnego dla pracowników WSP TWP w Warszawie został przedłużony do 9.03.2012r..

Konkurs jest organizowany w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich WSP TWP w Warszawie zapraszamy do udziału w ostatniej edycji konkursu stypendialnego.
Jest to ostatnia szansa na zdobycie rocznego stypendium w kwocie od 20 000 do 30 000 zł!

W tej edycji konkurs ograniczony został wyłącznie do etatowych pracowników WSP TWP, zwiększono również liczbę dostępnych stypendiów:

  • 5 stypendiów dla doktorantów,
  • 5 stypendiów dla adiunktów,
  • 2 stypendia dla profesorów,

Kontakt:

Biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”:  tel./faks 022 822 10 58

e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu stypendialnego

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Umowa o stypendium dla doktorantów- dokument poglądowy

Umowa o stypendium dla adiunktów- dokument poglądowy

Umowa o stypendium dla profesorów- dokument poglądowy

Konkurs stypendialny dla etatowych pracowników WSP TWP »

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” ogłasza konkurs stypendialny dla  DOKTORANTÓW, ADIUNKTÓW I PROFESORÓW WSP TWP w Warszawie

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich WSP TWP w Warszawie zapraszamy do udziału w ostatniej edycji konkursu stypendialnego. Jest to ostatnia szansa na zdobycie rocznego stypendium w kwocie od 20 000 do 30 000 zł!

 W tej edycji konkurs ograniczony został wyłącznie do etatowych pracowników WSP TWP, zwiększono również liczbę dostępnych stypendiów:

  • 5 stypendiów dla doktorantów
  • 5 stypendiów dla adiunktów
  • 2 stypendia dla profesorów

Zmiany te mają na celu stymulowanie wzrostu potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez zwiększenie inwestycji w kadrę dydaktyczną WSP TWP.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o stypendium jest spełnienie przez kandydata wymogów określonych w regulaminie konkursu. Szczegółowe informacje dostępne są w dziekanatach, na stronach internetowych Uczelni (www.wsptwp.eu) oraz projektu (www.pu.wsptwp.eu), a także w biurze projektu.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do dnia 29.02.2012. osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”, ul. Opaczewska 42/3, 02-372 Warszawa z dopiskiem STYPENDIA.

Informacje na temat dokumentów, które należy złożyć aby wziąć udział w konkursie stypendialnym znajdują się w regulaminie konkursu.

Kontakt:

Biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”:  tel./faks 022 822 10 58

e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu stypendialnego

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Umowa o stypendium dla doktorantów- dokument poglądowy

Umowa o stypendium dla adiunktów- dokument poglądowy

Umowa o stypendium dla profesorów- dokument poglądowy

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy