Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 29 czerwca 2012r.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, rozstrzygnęła postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

-„Roboty remontowe i renowacyjne” (Słownik główny CPV: 45453000-1)

-„Dla/przystosowań dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8)

Wybrano ofertę spełniającą kryteria zapytania ofertowego, złożoną przez firmę HUNDER-BUD Sp. z o.o. , ul. Markiefki 49, 40-213 Katowice.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy