Staże i praktyki

„III Dzień Pracy i Edukacji” w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie »

W sobotę 17.11.2012r. w godzinach 11:00-14:00 już trzeci raz z rzędu w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie przy ul. Urbanistów 3 (Warszawa Ochota) odbędzie się „Dzień Pracy i Edukacji”. W ramach imprezy studenci i absolwenci Uczelni będą mogli zapoznać się z ofertą firm i organizacji, które zaoferują im praktyki, staże, oferty pracy oraz szkoleń. Podczas III Dnia Pracy i Edukacji będzie można skorzystać z bezpłatnych porad doradcy zawodowego oraz umówić się na bezpłatne sesje a coachingu kariery.

Odbędą się również 2 wykłady otwarte:

  •  11.30-12.00 – lekcja pokazowa j. norweskiego (Biuro języków Zoozanko),
  •  12.00-13.30 – warsztat z elementem dyskusji ( poprowadzi p. Bożena Paczuska-Jałowińska, psychoterapeutka pracująca w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym KONTRAKT, specjalistka od interwencji kryzysowych ).

Spotkania pracodawców ze studentami są organizowane w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP regularnie raz do roku. Ich inicjatorem jest Akademickie Biuro Karier w Warszawie. Wydarzenie, choć głównie skierowane do studentów i absolwentów WSP TWP w Warszawie przyciąga również uwagę wielu osób spoza Uczelni.

Aktualne informacje na temat wydarzenia będą zamieszczane na stronie www.pu.wsptwp.eu.

Informacji udziela również Akademickie Biuro Karier tel 22 822 96 23 w 202 lub 204 e‑mail: abk.warszawa@wsptwp.eu.

Lista wystawców:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Praktyk Zawodowych »

Szanowni Państwo,

Pragniemy serdecznie Państwa zaprosić na „Dzień Praktyk Zawodowych” , który odbędzie się 3 grudnia 2011 roku w godzinach 11:00- 14:00 w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

Podczas tego wydarzenia będziecie Państwo mogli zapoznać się z ofertami praktyk, staży i wolontariatu oraz skorzystać z porad doradcy zawodowego.

Więcej informacji udziela Akademickie Biuro Karier WSP TWP w Warszawie – tel. 022 822 96 23 wew. 202, 204, e-mail: abk.warszawa@wsptwp.eu

Klub Absolwenta »

Akademickie Biuro Karier, w ramach którego prowadzony jest Klub Absolwenta zrekrutowało już 241 byłych studentów. Uczestnicy klubu mogą korzystać z bezpłatnych szkoleń i zniżek niedostępnych dla innych osób.

Absolwenci mogą również liczyć na bezpłatne doradztwo ABK; mogą realizować w jego ramach własne projekty, konferencje i spotkania.

Akademickie Biuro Karier w maju »

Akademickie Biuro Karier (ABK) w maju pozyskało 229 ofert pracy dla naszych studentów. Najwięcej bo aż 85 ofert pozyskało biuro ABK z Człuchowa.

W ciągu miesiąca biuro z Katowic we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Metis” w Katowicach oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy zorganizowało konferencję metodyczną „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w gimnazjum. Doradztwo edukacyjno – zawodowe”. Biuro rozesłało również do studentów i pracodawców ankiety badania pt. „Uczelnia przyjazna pracodawcą”.

ABK w Lublinie przeprowadziło bezpłatne Warsztaty twórczości, natomiast oddział ABK                             w Człuchowie prowadził przygotowania do konferencji „Student na lokalnym rynku pracy”, która odbędzie się 15.06.2011 r. w Człuchowie.

Biuro Karier z Olsztyna w maju wzięło udział w konferencji na temat rynku pracy w Niemczech oraz poradnictwa zawodowego w Polsce oraz w konferencji „Rodzina współczesna wielowymiarowym środowiskiem”. Biuro we współpracy z FIKA (Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”) zorganizowało spotkanie otwarte „Aspekty prawne ochrony dóbr osobistych” oraz spotkanie eksperckie z czytelnikami Gazety Nidzickiej.

W Szczecinie ABK rozpoczęło przygotowania do uroczystego absolutorium, współpracowało przy konferencji „Projekt socjalny – wyzwanie czy rzeczywistość” oraz konferencji naukowej „Resocjalizacyjna wartość pracy”. Biuro rozpoczęło również przygotowania do udziału Uczelni w Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych „Pod Plantami”.

Biuro główne ABK w Warszawie wspierało działania promocyjne poprzez rozpowszechnianie podczas zjazdów, wśród studentów informacji o bieżących wydarzeniach, oraz udział w Juwenaliach studenckich. Biuro przygotowało również i przeprowadziło szkolenie dla pracowników ABK „Train the trainer” oraz wzięło udział w badaniu „Uczelnia przyjazna pracodawcą”.

Działalność ABK jest realizowana przez Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy