Studia podyplomowe

Wyniki badania losów absolwentów studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” »

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań losów absolwentów studiów podyplomowych prowadzonych w ramach projektu.

Celem badania ankietowego było poznanie i opisanie losów absolwentów studiów podyplomowych realizowanych na WSP TWP w Warszawie w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” poprzez określenie poziomu konkurencyjności uczestników projektu, ich kompetencji zawodowych i samooceny. 

Pełne wyniki badań są dostępne w dziale „Ewaluacja” lub TUTAJ

Zakończenie realizacji studiów podyplomowych »

Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, zakończył realizację bezpłatnych studiów podyplomowych.

Opinie na temat studiów i najlepsze prace dyplomowe powstałe w ramach zajęć można znaleźć w zakładce „Studia podyplomowe”.

Najlepsze prace dyplomowe »

Poniżej prezentujemy Państwu najlepsze prace dyplomowe powstałe na zkończenie bezpłatnych studiów podyplomowych zrealizowanych w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” .

Pośrednictwo pracy „- studia dwusemestralne w Katowicach

„Komunikacja w biznesie”- studia dwusemestralne w Warszawie

„Metody i techniki aktywnej polityki integracyjnej”- studia dwusemestralne w Warszawie

„Samorząd terytorialny”- studia dwusemestralne w Warszawie

„Nowe zarządzanie – public governance”- studia dwusemestralne w Warszawie

„Edukacja i Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie”- studia trzysemestralne w Wałbrzychu

„Szkolny doradca zawodowy”- studia trzysemestralne w Lublinie

„Komunikacja w biznesie”- studia dwusemestralne w Olsztynie

„Organizacja turystyki szkolnej”- studia trzysemestralne w Olsztynie

„Społecznie odpowiedzialny biznes”- studia trzysemestralne w Olsztynie

Europejski Fundusz Społeczny a Gospodarka Społeczna „- studia swusemestralne w Olsztynie

Europejski Fundusz Społeczny a Gospodarka Społeczna„- studia dwusemestralne w Szczecinie

Europejski Fundusz Społeczny a Gospodarka Społeczna„- studia dwusemestralne w Człuchów

Bezpłatne studia podyplomowe »

Poprzez uruchomienie studiów Projekt stworzył szansę dla ponad 950 osób pragnących podnieść poziom swojej wiedzy i kompetencji.

Studia były prowadzone w siedemnastu zakresach studiów podyplomowych trzysemestralnych oraz czterech kierunkach studiów dwusemestralnych. Zajęcia odbywają się w siedmiu miastach Polski.

Opinie na temat studiów można przeczytać TUTAJ

W styczniu 2010r. zakończył się ostatni nabór na bezpłatne studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu, , natomiast w lutym i marcu rozpoczęły się zajęcia. 

W ramach Projektu zakończyły się studia z zakresów:

 Studia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby zapewnić możliwość skorzystania z bezpłatnych studiów podyplomowych, kursów oraz innych form wsparcia jak najszerszej grupie beneficjentów, założyliśmy, że w ramach Projektu “Przedsiębiorcza Uczelnia” nie ma możliwości skorzystania przez jedną osobę z więcej niż jednej formy wsparcia. Oznacza to, iż Beneficjent, który bierze lub brał udział np. w studiach podyplomowych nie może skorzystać z kolejnej formy wsparcia jaką jest np. udział w kursie czy szkoleniu.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy