Ewaluacja

Wyniki ewaluacji zadań Projektowych »

W załączonych poniżej dokumentach zawarliśmy raporty ewaluacyjne zrealizowane w ramach naszego Projektu.

Raporty zawierają opinie osób uczestniczących w Projekcie.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które wystawiają doskonałą opinie naszemu Projektowi.

Kolejne wyniki obron »

W marcu i lipcu 2011r. przeprowadzono egzaminy dyplomowe  na studiach podyplomowych realizowanych w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”. 

W Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie przeprowadzono obrony na kierunkach:

  • E-nauczyciel – reinżynieria kompetencji – średnia ocen 4,77,
  • Lobbing polityczny – średnia ocen 4,81,
  • Społeczno – polityczne problemy wielokulturowości – średnia ocen 4,54,
  • Społecznie odpowiedzialny biznes – średnia ocen 4,94,
  • Komunikacja  w biznesie – średnia ocen 5,00.

W Wydziale Zamiejscowym w Lublinie przeprowadzono obrony na kierunkach:

  • Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie – średnia ocen 4,75,
  • Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych – średnia ocen 4,89.

W Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie przeprowadzono obrony na kierunkach:

  • Socjoterapia – średnia ocen 4,69,
  • Organizacja i zarządzanie w oświacie  – średnia ocen 4,78,
  • Marketing polityczny i komunikacja społeczna – średnia ocen 4,63.

W Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie przeprowadzono obrony na kierunku Gospodarka społeczna – średnia ocen 4,81.

W Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu  przeprowadzono obrony  na kierunku Patologie społeczne i profilaktyka społeczna – średnia ocen 4,95.

W Wydziale Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie przeprowadzono obrony  na kierunku Społecznie odpowiedzialny biznes – średnia ocen 4,64.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy