Kursy i szkolenia

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA KURS ECDL CORE 2012 w WARSZAWIE »

Vedat Atak
Anna Katarzyna Barańska
Elzbieta Rakowska
Karol Sebastian
Baeata Katarzyna Samoraj
Bogna Justyna Nowak
Michał Karol Bogdański
Małgorzata Skierczyńska
Robert Garczyński
Teresa Krystyna Paczuska
Kazimierz Szelwiga
Joanna Małgorzata Kwella
Małgorzata Katarzyna Delega
Marzena Sapińska
Jadwiga Paulina Rządkiewicz
Jacek Zaręba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurs rozpoczyna się 20 września 2012r. i potrwa do 14 grudnia 2012r.

Zajęcia będą odbywały się w czwartki i piątki w godzinach 16:15-20:15 w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

Wszystkie osoby, którym nie udało się dostać na tę edycję kursu, a są zainteresowane udziałem, informujemy, że kolejny nabór na bezpłatny kurs ECDL planowany jest na początku 2013r. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie chęci udziału na adres : r.kolodziej@wsptwp.eu . Do wszystkich tych osób zostanie rozesłana informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji w 2013 r.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA KURS ECDL ADVANCED w WARSZAWIE (WRZESIEŃ 2012 r.) »

I GRUPA

Małgorzata Katarzyna Romańska
Katarzyna Wrzesień
Krzysztof Malarczyk
Zofia Kamila Ostrowska
Alicja Więckowska
Katarzyna Elżbieta Góral
Radosław Krzysztof Różyński
Monika Patrycja Wojak
Marta Osuch
Janusz Piotr Słupek
Joanna Stanisława Urban
Paweł Lackowski
Mariusz Leszek Lis
Paweł Piotr Sujecki

 

II GRUPA

Aleksandra Fidler
Piotr Tomasz Antończak
Przemysław Sławomir Hawryluk
Monika Joanna Anyż
Magdalena Kamińska
Grzegorz Jerzy Godek
Mateusz Ścibor Rybak
Jolanta Kucińska
Edyta Brzezińska
Łukasz Konotopski
Agata Hałatkiewicz
Adrian Łukasz Abramczyk
Łukasz Wardziński
Marek Jędrzejczak

Kurs rozpoczyna się 17 września 2012r. i potrwa do 18 grudnia 2012r.

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki i wtorki w godzinach 16:15-20:15 w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

Wszystkie osoby, którym nie udało się dostać na tę edycję kursu, a są zainteresowane udziałem, informujemy, że kolejny nabór na bezpłatny kurs ECDL planowany jest na początku 2013r. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie chęci udziału na adres : r.kolodziej@wsptwp.eu . Do wszystkich tych osób zostanie rozesłana informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji w 2013 r.

Bezpłatny (współfinansowanym z środków UE) kurs „Zostań także inżynierem” w Katowicach »

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w bezpłatnym (współfinansowanym ze środków UE) kursie „Zostań także inżynierem” organizowanym przez projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Kurs jest kierowany do osób pracujących lub poszukujących zatrudnienia w firmach, w których wymagane jest posługiwanie się współczesnymi technikami modelowania konstrukcji, analizą jakościową i ilościową procesów technologicznych.

 

Celem kursu jest podwyższenie poziomu kompetencji słuchaczy do podejmowania dalszej aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz jakości kształcenia zawodowego, a także podniesienie pewności siebie i samoakceptacji, przygotowanie do aktywnego poszukiwanie zatrudnienia.

 

W programie w prowadzenie do zagadnień projektowania, kształcenie umiejętności posługiwania się środkami informatycznymi, korzystanie z oprogramowania, zastosowanie matematyki wyższej w zagadnieniach technicznych, zapoznanie z technikami, analizą
i projektowaniem systemów.

Program kursu:

 1. Elementy logiki
 2. Elementy matematyki wyższej
 3. Zastosowanie oprogramowania w symulacji układów cyfrowych
 4. Elementy programowania komputerów
 5. Narzędzia wspomagające pracę zespołów projektowych 
 6. Techniki wytwarzania oprogramowania
 7. Analiza i projektowanie systemów (CAD/CAM, AutoCAD)

 

Kurs rozpocznie się od 2 października 2012r. Rekrutacja rozpocznie się od 10.09.2012r. i będzie trwała do 21.09.2012r. 

Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane po rozpoczęciu naboru. Dokumenty napływające przed lub po terminie naboru nie będą brane pod uwagę.

Każdy Beneficjent Projektu, może skorzystać tylko z jednego kursu realizowanego w jego ramach. Osoby, które brały udział w innych kursach organizowanych przez Projekt nie mogą wziąć udziału w tej edycji kursu.

Zajęcia odbywają się na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Pełen harmonogram kursu jest dostępny TUTAJ.

Do udziału w kursie w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby niepełnosprawne.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz i przesłać go na numer faksu 32 258 27 06 lub adres e-mail katowice@wsptwp.eu.  

Kwestionariusze można też składać bezpośrednio w dziekanacie Wydziału Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach, ul.Katowicka 27, 40-173 Katowice.

Kurs komputerowy ECDL core w Warszawie »

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się we wrześniu 2012r. kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym (ECDL core), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który odbędzie się w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie.

Udział w kursie dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.

Rekrutacja na kurs trwa od 27 sierpnia do 7 września 2012 r.

Zgłoszenia dostarczone we wcześniejszym i późniejszym terminie nie będą brały udziału w rekrutacji.

Kurs będzie trwał od września do grudnia 2012r.

W ramach kursu uczestnicy zyskają wiedzę na temat:

 • Praktycznego zastosowania sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Wyboru sprzętu komputerowego i oprogramowania pod kątem potrzeb użytkownika.
 • Społecznych i psychologicznych skutków stosowania technologii informatycznej.
 • Zasad bezpieczeństwa pracy w sieciach i ochroną praw autorskich.

Dokładny program zajęć można znaleźć  TUTAJ.

Kurs podstawowy ECDL Core rozpocznie się 20 września i będzie trwał do połowy grudnia. Zajęcia będą prowadzone w czwartki i piątki w godzinach 16:15-20:15.

Kurs jest realizowany we współpracy z firmą Syntea S.A (dawniej MCSK Sp z o.o.), której doświadczona kadra trenerska gwarantuje wysoki poziom zajęć. W ramach spotkań zrealizowanych zostanie 120 godzin zajęć.

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy Beneficjent Projektu, może skorzystać tylko z jednego kursu realizowanego w jego ramach. Osoby, które brały udział w innych kursach organizowanych przez Projekt nie mogą wziąć udziału w tej edycji kursu

Do udziału w kursie w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby niepełnosprawne.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie powinny wypełnić kwestionariusz i dostarczyć jego oryginał do biura Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” ul. Opaczewska 42/3, 02-372 Warszawa (Warszawa, Ochota dojazd autobusami 130, 184, 228, 414, 521, 157, przystanek Szczęśliwice).

Kopię dokumentu można przesłać faksem na numer 22 822 10 58 lub mailem na adres przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu. Dokumenty można też składać osobiście w biurze Projektu „PRzedsiebiorcza Uczelnia” od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 822 10 58.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy