Kontakt

Biuro „Przedsiębiorcza Uczelnia”

ul. Opaczewska 42/3, 02-372 Warszawa

tel./fax (22) 822 10 58

przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu

http://www.wsptwp.eu/n/ue/

p.o. Koordynatorki Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” Renata Kowalska (w zastępstwie Kamili Jeżowskiej-Hułas przebywającej na zwolnieniu lekarskim).

        r.kowalska@wsptwp.eu

Asystent Koordynatora Małgorzata Kucharczyk

m.kucharczyk@wsptwp.eu

Specjalista ds. Sprawozdawczości merytorycznej Laura Pacyna (w zastępstwie Katarzyny Grewińskiej przebywającej na zwolnieniu lekarskim).

l.pacyna@wsptwp.eu

Asystentka w projekcie Karolina Śniadecka

k.sniadecka@wsptwp.eu

Specjalista ds. rozliczeń finansowych Małgorzata Jabłonowska

m.jablonowska@wsptwp.eu

Specjalista ds. rekrutacji, promocji i PR Radosław Kołodziej

r.kolodziej@wsptwp.eu

Specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji Anna Mazur

a.mazur@wsptwp.eu

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy