E-learning

Zapytanie ofertowe na system dostępu do platformy e-learningowej z urządzeń mobilnych »

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie realizująca Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” ogłasza postępowanie na: Opracowanie i wdrożenie systemu dostępu do platformy e-learningowej z urządzeń mobilnych.

„Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia” wspólny słownik zamówień, kod CPV: 72000000-5.

Prosimy o złożenie oferty w Biurze Projektu „PRZEDSIĘBIORCZA UCZELNIA” ul. Opaczewska 42 m. 3, 02-372 Warszawa – w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres e-mailowy: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu.

Osoba do kontaktu: p. Dariusz Łukawski – administrator platformy tel.: 601 337 355 mail: d.lukawski@wsptwp.eu

Pełna treść zapytania jest dostępna TUTAJ

Kontenty dydaktyczne »

Wykładowców, zainteresowanych tworzeniem kontentów e-learningowych zapraszamy do kontaktu z mgr Wandą Borkowską: w.borkowska@wsptwp.eu lub mgr Anną Wojtczak: a.wojtczak@wsptwp.eu.

Instrukcja przygotowania kontentów multimedialnych dostępna jest TUTAJ

Logowanie do instancji edukacyjnej(dla studentów i wykładowców prowadzących zajęcia e-learningowe oraz  osób nadzorujących proces kształcenia) – TUTAJ.

Logowanie do instancji testowej (dla autorów materiałów dydaktycznych i osób organizujących opracowanie kontentów) – TUTAJ.

Dostęp do platformy możliwy jest przez Wirtualny Dziekanat. Więcej informacji o systemie kształcenia na odległość dostępnych jest TUTAJ  

Kontakt z planistą na WNS, mgr Magdaleną Szydłowską: m.szydlowska@wsptwp.eu

Platforma e-learningowa »

WSP TWP w Warszawie, jako jedna z pierwszych uczelni pedagogicznych w kraju realizuje projekt studiów na odległość. W ramach projektu, system nauczania na odległość zostanie wzbogacony o nauczanie metodą e-learningową.  Dynamiczny rozwój nauczania e-learnignowego będzie możliwy dzięki powstaniu platformy e-learningowej, stanowiącej  największe przedsięwzięcie tego typu realizowane nie tylko w ramach projektu, ale i w ramach całej Uczelni.

Dla potrzeb tego narzędzia zostanie stworzone co najmniej 5000 pakietów dydaktycznych (tzw. „kontentów”), zawierających m.in. wykłady, materiały pomocnicze, sekwencje wideo, prezentacje multimedialne itp. Zestawy kontentów będą stanowiły internetowy odpowiednik zajęć dydaktycznych, co  pozwoli uczestnikom kształcenia zarówno pozyskiwać wiedzę, jak również – poprzez system testów- skuteczniej kontrolować postępy w nauce. Co więcej, użytkownicy platformy będą mogli brać udział w czatach i forach dotyczących poszczególnych przedmiotów oraz wymieniać między sobą pliki z danymi potrzebnymi do nauki. Platforma ułatwi również pracę wykładowcom, którzy będą mogli za jej pośrednictwem kontrolować pracę studentów, wystawiać oceny oraz definiować testy wielokrotnego wyboru.

Narzędzie, którym jest platforma e-learningowa, będzie funkcjonować jako element nowoczesnego systemu edukacji. Dzięki odpowiedniemu doborowi programu nauczania dla tej formy nauki, platforma pozwoli znacząco zredukować ilość zjazdów w trakcie studiów. Ułatwi to dostęp do wiedzy osobom mającym utrudniony dostęp do tradycyjnej formy studiowania – osobom na dłużej przebywających poza Polską, osobom z obszarów wiejskich, rodzicom na urlopach wychowawczych czy też osobom niepełnosprawnym.

Skontaktuj się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Informatyzacji Uczelni j.piskorz@wsptwp.eu .

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy