Zapytanie ofertowe na system dostępu do platformy e-learningowej z urządzeń mobilnych

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie realizująca Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” ogłasza postępowanie na: Opracowanie i wdrożenie systemu dostępu do platformy e-learningowej z urządzeń mobilnych.

„Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia” wspólny słownik zamówień, kod CPV: 72000000-5.

Prosimy o złożenie oferty w Biurze Projektu „PRZEDSIĘBIORCZA UCZELNIA” ul. Opaczewska 42 m. 3, 02-372 Warszawa – w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres e-mailowy: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu.

Osoba do kontaktu: p. Dariusz Łukawski – administrator platformy tel.: 601 337 355 mail: d.lukawski@wsptwp.eu

Pełna treść zapytania jest dostępna TUTAJ

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy