Platforma e-learningowa

WSP TWP w Warszawie, jako jedna z pierwszych uczelni pedagogicznych w kraju realizuje projekt studiów na odległość. W ramach projektu, system nauczania na odległość zostanie wzbogacony o nauczanie metodą e-learningową.  Dynamiczny rozwój nauczania e-learnignowego będzie możliwy dzięki powstaniu platformy e-learningowej, stanowiącej  największe przedsięwzięcie tego typu realizowane nie tylko w ramach projektu, ale i w ramach całej Uczelni.

Dla potrzeb tego narzędzia zostanie stworzone co najmniej 5000 pakietów dydaktycznych (tzw. „kontentów”), zawierających m.in. wykłady, materiały pomocnicze, sekwencje wideo, prezentacje multimedialne itp. Zestawy kontentów będą stanowiły internetowy odpowiednik zajęć dydaktycznych, co  pozwoli uczestnikom kształcenia zarówno pozyskiwać wiedzę, jak również – poprzez system testów- skuteczniej kontrolować postępy w nauce. Co więcej, użytkownicy platformy będą mogli brać udział w czatach i forach dotyczących poszczególnych przedmiotów oraz wymieniać między sobą pliki z danymi potrzebnymi do nauki. Platforma ułatwi również pracę wykładowcom, którzy będą mogli za jej pośrednictwem kontrolować pracę studentów, wystawiać oceny oraz definiować testy wielokrotnego wyboru.

Narzędzie, którym jest platforma e-learningowa, będzie funkcjonować jako element nowoczesnego systemu edukacji. Dzięki odpowiedniemu doborowi programu nauczania dla tej formy nauki, platforma pozwoli znacząco zredukować ilość zjazdów w trakcie studiów. Ułatwi to dostęp do wiedzy osobom mającym utrudniony dostęp do tradycyjnej formy studiowania – osobom na dłużej przebywających poza Polską, osobom z obszarów wiejskich, rodzicom na urlopach wychowawczych czy też osobom niepełnosprawnym.

Skontaktuj się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Informatyzacji Uczelni j.piskorz@wsptwp.eu .

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy