Osoby niepełnosprawne

Poszukiwany Inspektor Nadzoru Budowlanego »

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 7 września 2012 r.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie w ramach Projektu Przedsiębiorcza Uczelnia, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje

Inspektora Nadzoru Budowlanego

do nadzoru nad pracami mającymi na celu dostosowanie budynku Wydziału Zamiejscowego w Wałbrzychu przy ul. Matejki 6, do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania:
-wykształcenie: wyższe o kierunku budowlanym
-doświadczenie zawodowe
-posiadanie uprawnień budowlanych
-ogólna znajomość prawa w zakresie procedur administracyjnych oraz przepisów prawa budowlanego

Wymagane dokumenty:
-CV i list motywacyjny
-oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
W ofercie należy podać oczekiwane wynagrodzenie brutto. W ramach zatrudnienia preferowane rozliczenie na podstawie faktury za wykonane usługi.

Oferty należy wysyłać do dnia 30 sierpnia 2012r. na adres Biura Projektu Przedsiębiorcza Uczelnia, ul. Opaczewska 42/3 , 02-372 Warszawa lub na adres mailowy przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 22 822 10 58 .

Zapytanie ofertowe ws. modernizacji infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych »

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

Modernizacja infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

„Dla/przystosowań dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8)

Termin składania ofert upływa 22.06.2012r. o godzinie 16:00.

Oferty należy wysyłać na adres e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu oraz złożyć w postaci dokumentu na nośniku papierowym w Biurze projektu przy ul. Opaczewskiej 42 m. 3 w Warszawie.

Pełna specyfikacja zamówienia jest dostępna TUTAJ

Uwaga!

Zmiana nr 1.

Informujemy, że w dniu 11.06.2012r. w zapytaniu ofertowym pojawiła się zmiana w stosunku do wersji opublikowanej 5.06.2012r.

Na stronie 5 w punkcie 6 zmianie uległ czas realizacji zamówienia z terminu „lipiec-sierpień 2012r.” w przypadku zapytania z dnia 5.06.2011r. na „lipiec-grudzień 2012r.” w skorygowanym zapytaniu.

Zmiana nie wpływa na przedłużenie terminu składania zapytań ofertowych.

Zmiana nr 2.

Informujemy, że w dniu 14.06.2012r. w zapytaniu ofertowym pojawiła się zmiana w stosunku do wersji opublikowanej 5.06.2012r.

Na stronie internetowej udostępniamy plany budynku w Wałbrzychu.

 Plany budynku są dostępne za pośrednictwem linków:

– Piwnica 

Plan parteru 

Plan pierwszego piętra

– Płyta fundamentowa żelbetowa 

Zmiana nie wpływa na przedłużenie terminu składania zapytań ofertowych.

Zmiana nr 3.

Informujemy, że w dniu 20.06.2012r. w zapytaniu ofertowym pojawiła się zmiana w stosunku do wersji opublikowanej 5.06.2012r.

Zapytanie ofertowe zostaje uzupełnione o brakujący załacznik nr. 2 dostepny TUTAJ.

Zmiana nr 4.

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert zostaje przedłużony do 13.07.2012r. do godziny 16:00.

Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji wydziału w Katowicach »

Zapytanie ofertowe

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

 

-„Roboty remontowe i renowacyjne” (Słownik główny CPV: 45453000-1)

-„Dla/przystosowań dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8)

 

Termin składania ofert upływa  22.06.2012r.  o godzinie 16:00.

Oferty należy wysyłać na adres e-mail:  e.szot@wsptwp.eu  

Szczegółowe informacje są dostępne TUTAJ

 

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert zostaje przedłużony do 4.09.2012r. do godziny 12:00.

Zmiana terminu składania ofert

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert zostaje przedłużony do 13.07.2012r. do godziny 16:00.

Zmiana terminu składania ofert

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert zostaje przedłużony do 26.06.2012r. do godziny 16:00.

Zapytanie ofertowe ws. przenośnych pętli induktofonicznych »

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

 

  • „ Części i akcesoria do aparatów słuchowych” (Słownik główny CPV: 33185100 „Dla/przystosowań dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8)

 

Termin składania ofert upływa  04.06.2012r.  o godzinie 16:00.

Oferty należy wysyłać na adres e-mail:  przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu  

 

Pełną treść zapytania można znaleźć TUTAJ

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy