Najlepsze prace dyplomowe

Poniżej prezentujemy Państwu najlepsze prace dyplomowe powstałe na zkończenie bezpłatnych studiów podyplomowych zrealizowanych w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” .

Pośrednictwo pracy „- studia dwusemestralne w Katowicach

„Komunikacja w biznesie”- studia dwusemestralne w Warszawie

„Metody i techniki aktywnej polityki integracyjnej”- studia dwusemestralne w Warszawie

„Samorząd terytorialny”- studia dwusemestralne w Warszawie

„Nowe zarządzanie – public governance”- studia dwusemestralne w Warszawie

„Edukacja i Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie”- studia trzysemestralne w Wałbrzychu

„Szkolny doradca zawodowy”- studia trzysemestralne w Lublinie

„Komunikacja w biznesie”- studia dwusemestralne w Olsztynie

„Organizacja turystyki szkolnej”- studia trzysemestralne w Olsztynie

„Społecznie odpowiedzialny biznes”- studia trzysemestralne w Olsztynie

Europejski Fundusz Społeczny a Gospodarka Społeczna „- studia swusemestralne w Olsztynie

Europejski Fundusz Społeczny a Gospodarka Społeczna„- studia dwusemestralne w Szczecinie

Europejski Fundusz Społeczny a Gospodarka Społeczna„- studia dwusemestralne w Człuchów

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy