Bezpłatne studia podyplomowe

Poprzez uruchomienie studiów Projekt stworzył szansę dla ponad 950 osób pragnących podnieść poziom swojej wiedzy i kompetencji.

Studia były prowadzone w siedemnastu zakresach studiów podyplomowych trzysemestralnych oraz czterech kierunkach studiów dwusemestralnych. Zajęcia odbywają się w siedmiu miastach Polski.

Opinie na temat studiów można przeczytać TUTAJ

W styczniu 2010r. zakończył się ostatni nabór na bezpłatne studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu, , natomiast w lutym i marcu rozpoczęły się zajęcia. 

W ramach Projektu zakończyły się studia z zakresów:

 Studia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby zapewnić możliwość skorzystania z bezpłatnych studiów podyplomowych, kursów oraz innych form wsparcia jak najszerszej grupie beneficjentów, założyliśmy, że w ramach Projektu “Przedsiębiorcza Uczelnia” nie ma możliwości skorzystania przez jedną osobę z więcej niż jednej formy wsparcia. Oznacza to, iż Beneficjent, który bierze lub brał udział np. w studiach podyplomowych nie może skorzystać z kolejnej formy wsparcia jaką jest np. udział w kursie czy szkoleniu.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy