Kursy i szkolenia

Kurs komputerowy ECDL advanced w Warszawie i Olsztynie »

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się we wrześniu 2012 r. w Olsztynie i Warszawie  kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie zaawansowanym (ECDL advanced) współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w kursie dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.

W ramach spotkań zrealizowanych zostanie 140 godzin zajęć.

Dokładny program kursu.

Rekrutacja na kurs trwa od 27 sierpnia do 7 września 2012 r.

Zgłoszenia dostarczone we wcześniejszym i późniejszym terminie nie będą brały udziału w rekrutacji.

Każdy Beneficjent Projektu, może skorzystać tylko z jednego kursu realizowanego w jego ramach. Osoby, które brały udział w innych kursach organizowanych przez Projekt nie mogą wziąć udziału w tej edycji kursu

O przyjęciu do grupy decyduje wynik testu kwalifikacyjnego oraz kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie powinny dostarczyć oryginał kwestionariusza. Kopię dokumentu można również przesłać faksem lub mailem:

Kurs ECDL w Warszawie– biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” ul. Opaczewska 42/3 w Warszawie, faks 22 822 10 58, e-mail przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Dodatkowo biuro dla osób składających dokumenty i rozwiązujących testy będzie otwarte w sobotę 01.09.2012r. w godzinach 11:00-14:00 oraz we wtorek 04.09.2012r. w godzinach 8:00-18:00.

Kurs ECDL w Olsztynie– Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie WSP TWP w Warszawie, ul.Sikorskiego 23 w Olsztynie, faks 89 542 80 02, e-mail: olsztyn@wsptwp.eu w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach 8:00- 16:00, środy i piątki w godzinach 8:00-18:00.

Do udziału w kursie zapraszamy szczególnie osoby niepełnosprawne.

Kurs zaawansowany ECDL Advanced rozpocznie się:

-w Warszawie 17 września i będzie trwał do połowy grudnia. Zajęcia będą prowadzone w poniedziałki i wtorki w godzinach 16:15-20:15.

-w Olsztynie 18 września i będzie trwał do połowy grudnia. Zajęcia będą prowadzone w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 16:15-20:15.

Każda osoba składająca dokumenty będzie zobligowana do rozwiązania testu kwalifikacyjnego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Wydziału Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie i Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie.

Planowane kursy »

>> Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)
>> Zostań także inżynierem

Kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) jest certyfikatem uznawanym w 130 krajach na świecie. W kursie realizowanym w ramach projektu będą uczestniczyły zarówno osoby niepełnosprawne (108 osób) jak i pełnosprawne (640 osób). Kursy były prowadzone w oparciu o współpracę z firmą Syntea S.A (dawniej MCSK-Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji) z Lublina. Zajęcia trwały do 2012r. na wszystkich Wydziałach Uczelni.
Planowane terminy rozpoczęcia naboru

2012.r.

ECDL podstawowy
Nabór- 24.08.2012r. – 07.09.2012r. Realizacja- 17.09.2012r. – 04.12.2012r. Informację będą dostępne na stronie Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie .

ECDL zaawansowany
Nabór- 24.08.2012r. – 07.09.2012r. Realizacja- 17.09.2012r. – 04.12.2012r. Informację będą dostępne na stronie Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie.
Nabór- 24.08.2012r. – 07.09.2012r. Realizacja- 17.09.2012r. – 04.12.2012r. Informację będą dostępne na stronie Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie .

2013r.

ECDL podstawowy
Nabór- I kwartał. Informację będą dostępne na stronie Wydziału Zamiejscowego w Człuchowie .
Nabór- I kwartał. Informację będą dostępne na stronie Wydziału Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach .
Nabór- I kwartał. Informację będą dostępne na stronie Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie .

 

Zostań także inżynierem

Profil uczestnika: kurs kierowany jest do osób pracujących lub poszukujących zatrudnienia w firmach,
w których wymagane jest posługiwanie się współczesnymi technikami modelowania konstrukcji, analizą jakościową i ilościową procesów technologicznych.

Cel: celem kursu jest podwyższenie poziomu kompetencji słuchaczy do podejmowania dalszej aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz jakości kształcenia zawodowego, a także podniesienie pewności siebie i samoakceptacji, przygotowanie do aktywnego poszukiwanie zatrudnienia.

W programie w prowadzenie do zagadnień projektowania, kształcenie umiejętności posługiwania się środkami informatycznymi, korzystanie z oprogramowania, zastosowanie matematyki wyższej w zagadnieniach technicznych, zapoznanie z technikami, analizą
i projektowaniem systemów.

Program kursu:

 1. Elementy logiki
 2. Elementy matematyki wyższej
 3. Zastosowanie oprogramowania w symulacji układów cyfrowych
 4. Elementy programowania komputerów
 5. Narzędzia wspomagające pracę zespołów projektowych
 6. Techniki wytwarzania oprogramowania
 7. Analiza i projektowanie systemów (CAD/CAM, AutoCAD)

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz i przesłać go na numer faksu lub adres e-mail odpowiedniego Wydziału wraz z kserokopią dowodu osobistego uczestnika. Kwestionariusze można też składać bezpośrednio w dziekanacie Wydziału.

Najbliższy kurs będzie prowadzony w Wydziale Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach

Rekrutacja rozpocznie się w III kwartale 2012r..

Zakończone kursy »

Gender Mainstreaming

Zakończyliśmy drugą i ostatnią edycję kursów z zakresu Gender Mainstreaming- główną grupą kursów były osoby, które odpowiadają za zarządzanie personelem w firmach w tym rekrutację pracowników.

W trakcie dwóch edycji certyfikat otrzymało ponad 100 osób. Ze szkolenia skorzystali głównie właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za politykę zatrudnienia w firmach.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przełoży się na wdrażanie polityki równości płci w ich firmach.

Osoby zainteresowane tematyką Gender zapraszamy na studia podyplomowe z tego zakresu organizowane na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, WSP TWP w Warszawie.

Opinie o kursie można obejrzeć TUTAJ.

Zdjęcia z kursu można obejrzeć TUTAJ.

Więcej informacji na temat kursu udziela biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” tel. 022 822 10 58.

 

Kompetencje multimedialne i komunikacja interpersonalna

Kurs był skierowany do kadry dydaktycznej szkół, która chciała nabyć kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii. Kursy obejmował przygotowanie kadry dydaktycznej do stosowania w ramach zajęć narzędzi multimedialnych oraz nabycia lepszych zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Kurs był prowadzony na Wydziałach w Warszawie, Olsztynie i Katowicach.

 

Matematyka w naukach Społecznych

Profil uczestnika: kurs był kierowany do studentów, osób pracujących zawodowo bądź chcących pozyskać profesjonalną wiedzy z  zakresu  zastosowania rozwiązań matematycznych  naukach społecznych.

Cel kursu: celem kursu było przygotowanie słuchaczy do zastosowań nauk matematycznych w naukach społecznych. Absolwent kursu uzyskiwał gruntowne przygotowanie w zakresie matematycznego modelowania zjawisk społecznych, umożliwiające mu podjęcie pracy w jednostkach naukowo – badawczych różnego rodzaju firm i instytucji.

Program kursu obejmował zagadnienia:

 1. Elementy matematyki
 2. Podstawy logiki – rachunek zdań
 3. Zastosowanie narzędzi matematyczno – informatycznych (Derive 6.1 PL, Mathcad)
 4. Wprowadzenie do statystycznej analizy danych
 5. Elementy statystyki opisowej
 6. Wybrane elementy wnioskowania statystycznego
 7. Wybrane metody analizy współzależności pomiędzy zmiennymi
 8. Metody wizualizacji danych
 9. Metody i techniki badań w naukach społecznych

 

Technologie informacyjne i edukacja multimedialna

Profil uczestnika:  kurs był kierowany do kadry nauczycielskiej jak również osób pracujących
w innych zawodach, wymagających stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych, osób poszukujących pracy, jak również osób nieaktywnych zawodowo.

Cel kursu: przygotowanie do projektowania, wykonania i efektywnego prowadzenia zajęć wspomaganych technologią informacyjną, oraz przekazanie aktualnej wiedzy umożliwiającej pełne wykorzystanie  IT w społeczeństwie obywatelskim.

Program kursu obejmował:

 1. Podstawowe informacje o IT,
 2. Przepisy BHP w pracowni komputerowej,
 3. Budowa komputera,
 4. Podstawowe informacje o sieci Internet,
 5. Wykorzystanie poczty elektronicznej,
 6. Arkusz kalkulacyjny – podstawowe wiadomości,
 7. Edytor tekstu – podstawowe wiadomości,
 8. Tworzenie prezentacji multimedialnych,
 9. Tworzenie stron WWW, publikowanie witryn w sieci,
 10. Pozyskiwanie i obróbka obiektów multimedialnych za pomocą cyfrowych urządzeń przetwarzania obrazu i dźwięku;

 

Zapytanie ofertowe ws. trenera »

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, poszukuje do współpracy trenera, który przeprowadzi kurs „Zostań także inżynierem(60godzin dydaktycznych) lub poprowadzi część zajęć wchodzących w jego skład (minimum 9 godzin dydaktycznych) zgodnie z programem kursu stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania.

kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Kurs kierowany jest do osób pracujących lub poszukujących zatrudnienia w firmach,
w których wymagane jest posługiwanie się współczesnymi technikami modelowania konstrukcji, analizą jakościową i ilościową procesów technologicznych.

Termin składania ofert upływa 04.06.2012 r. o godzinie 12.00.

Oferty należy wysyłać na adres e-mail: i.grenda@wsptwp.eu lub złożyć w postaci dokumentu na nośniku papierowym w siedzibie Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27.

Pełna treść zapytania jest dostępna TUTAJ

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy