Kurs komputerowy ECDL advanced w Warszawie i Olsztynie

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się we wrześniu 2012 r. w Olsztynie i Warszawie  kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie zaawansowanym (ECDL advanced) współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w kursie dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.

W ramach spotkań zrealizowanych zostanie 140 godzin zajęć.

Dokładny program kursu.

Rekrutacja na kurs trwa od 27 sierpnia do 7 września 2012 r.

Zgłoszenia dostarczone we wcześniejszym i późniejszym terminie nie będą brały udziału w rekrutacji.

Każdy Beneficjent Projektu, może skorzystać tylko z jednego kursu realizowanego w jego ramach. Osoby, które brały udział w innych kursach organizowanych przez Projekt nie mogą wziąć udziału w tej edycji kursu

O przyjęciu do grupy decyduje wynik testu kwalifikacyjnego oraz kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie powinny dostarczyć oryginał kwestionariusza. Kopię dokumentu można również przesłać faksem lub mailem:

Kurs ECDL w Warszawie– biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” ul. Opaczewska 42/3 w Warszawie, faks 22 822 10 58, e-mail przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Dodatkowo biuro dla osób składających dokumenty i rozwiązujących testy będzie otwarte w sobotę 01.09.2012r. w godzinach 11:00-14:00 oraz we wtorek 04.09.2012r. w godzinach 8:00-18:00.

Kurs ECDL w Olsztynie– Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie WSP TWP w Warszawie, ul.Sikorskiego 23 w Olsztynie, faks 89 542 80 02, e-mail: olsztyn@wsptwp.eu w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach 8:00- 16:00, środy i piątki w godzinach 8:00-18:00.

Do udziału w kursie zapraszamy szczególnie osoby niepełnosprawne.

Kurs zaawansowany ECDL Advanced rozpocznie się:

-w Warszawie 17 września i będzie trwał do połowy grudnia. Zajęcia będą prowadzone w poniedziałki i wtorki w godzinach 16:15-20:15.

-w Olsztynie 18 września i będzie trwał do połowy grudnia. Zajęcia będą prowadzone w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 16:15-20:15.

Każda osoba składająca dokumenty będzie zobligowana do rozwiązania testu kwalifikacyjnego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Wydziału Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie i Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy