Zapytanie ofertowe ws. trenera

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, poszukuje do współpracy trenera, który przeprowadzi kurs „Zostań także inżynierem(60godzin dydaktycznych) lub poprowadzi część zajęć wchodzących w jego skład (minimum 9 godzin dydaktycznych) zgodnie z programem kursu stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania.

kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Kurs kierowany jest do osób pracujących lub poszukujących zatrudnienia w firmach,
w których wymagane jest posługiwanie się współczesnymi technikami modelowania konstrukcji, analizą jakościową i ilościową procesów technologicznych.

Termin składania ofert upływa 04.06.2012 r. o godzinie 12.00.

Oferty należy wysyłać na adres e-mail: i.grenda@wsptwp.eu lub złożyć w postaci dokumentu na nośniku papierowym w siedzibie Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27.

Pełna treść zapytania jest dostępna TUTAJ

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy