Zakończone kursy

Gender Mainstreaming

Zakończyliśmy drugą i ostatnią edycję kursów z zakresu Gender Mainstreaming- główną grupą kursów były osoby, które odpowiadają za zarządzanie personelem w firmach w tym rekrutację pracowników.

W trakcie dwóch edycji certyfikat otrzymało ponad 100 osób. Ze szkolenia skorzystali głównie właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za politykę zatrudnienia w firmach.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przełoży się na wdrażanie polityki równości płci w ich firmach.

Osoby zainteresowane tematyką Gender zapraszamy na studia podyplomowe z tego zakresu organizowane na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, WSP TWP w Warszawie.

Opinie o kursie można obejrzeć TUTAJ.

Zdjęcia z kursu można obejrzeć TUTAJ.

Więcej informacji na temat kursu udziela biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” tel. 022 822 10 58.

 

Kompetencje multimedialne i komunikacja interpersonalna

Kurs był skierowany do kadry dydaktycznej szkół, która chciała nabyć kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii. Kursy obejmował przygotowanie kadry dydaktycznej do stosowania w ramach zajęć narzędzi multimedialnych oraz nabycia lepszych zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Kurs był prowadzony na Wydziałach w Warszawie, Olsztynie i Katowicach.

 

Matematyka w naukach Społecznych

Profil uczestnika: kurs był kierowany do studentów, osób pracujących zawodowo bądź chcących pozyskać profesjonalną wiedzy z  zakresu  zastosowania rozwiązań matematycznych  naukach społecznych.

Cel kursu: celem kursu było przygotowanie słuchaczy do zastosowań nauk matematycznych w naukach społecznych. Absolwent kursu uzyskiwał gruntowne przygotowanie w zakresie matematycznego modelowania zjawisk społecznych, umożliwiające mu podjęcie pracy w jednostkach naukowo – badawczych różnego rodzaju firm i instytucji.

Program kursu obejmował zagadnienia:

 1. Elementy matematyki
 2. Podstawy logiki – rachunek zdań
 3. Zastosowanie narzędzi matematyczno – informatycznych (Derive 6.1 PL, Mathcad)
 4. Wprowadzenie do statystycznej analizy danych
 5. Elementy statystyki opisowej
 6. Wybrane elementy wnioskowania statystycznego
 7. Wybrane metody analizy współzależności pomiędzy zmiennymi
 8. Metody wizualizacji danych
 9. Metody i techniki badań w naukach społecznych

 

Technologie informacyjne i edukacja multimedialna

Profil uczestnika:  kurs był kierowany do kadry nauczycielskiej jak również osób pracujących
w innych zawodach, wymagających stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych, osób poszukujących pracy, jak również osób nieaktywnych zawodowo.

Cel kursu: przygotowanie do projektowania, wykonania i efektywnego prowadzenia zajęć wspomaganych technologią informacyjną, oraz przekazanie aktualnej wiedzy umożliwiającej pełne wykorzystanie  IT w społeczeństwie obywatelskim.

Program kursu obejmował:

 1. Podstawowe informacje o IT,
 2. Przepisy BHP w pracowni komputerowej,
 3. Budowa komputera,
 4. Podstawowe informacje o sieci Internet,
 5. Wykorzystanie poczty elektronicznej,
 6. Arkusz kalkulacyjny – podstawowe wiadomości,
 7. Edytor tekstu – podstawowe wiadomości,
 8. Tworzenie prezentacji multimedialnych,
 9. Tworzenie stron WWW, publikowanie witryn w sieci,
 10. Pozyskiwanie i obróbka obiektów multimedialnych za pomocą cyfrowych urządzeń przetwarzania obrazu i dźwięku;

 

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy