Wyniki postępowania ws. wykonania kontentów e-learningowych

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na wykonawcę kontentów  e– learningowych zamieszczonego na stronie Uczelni w dniu 02.02.2010r. uprzejmie informujemy, iż  w określonym w  przedmiotowym zapytaniu terminie, tj. do dnia 16.02.2010r. na przedmiotowe zapytanie odpowiedziało sześć firm.

Kierując się kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym, tj. kryterium ceny, jakości i potencjału oferenta, Komisja oceniła wszystkie oferty, tworząc tym samym listę rankingową:

Zgodnie  z przyjętym trybem postępowania w  dniu 22.02.2010r. do dalszego postępowania zakwalifikowane zostały 3 firmy.

Więcej informacji jest dostępnych TUTAJ

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy