Konkurs stypendialny – II edycja (2010r.)

Uprzejmie informujemy, że wyniki konkursu stypendialnego przeprowadzonego w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” zostaną ogłoszone do końca maja b.r.

Od 1 do 14 kwietnia doktoranci, adiunkci i profesorowie związani z zawodowo z WSP TWP w Warszawie mogą starać się o przyznanie stypendium na Projekty badawcze.

Pieniądze na stypendia są przyznawane w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

Szczegóły dotyczące warunków udziału:

Dokumenty związane z przyznaniem stypendiów:

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia:

tel./faks 022 822 10 58,

e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy