Zapytanie ofertowe: usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa TWP w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

  • CPV: 55.00.00.00-0 – usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego,
    55.11.00.00-4-hotelarskie usługi noclegowe, 55.30.00.00-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Termin składania ofert upływa  17.05.2013r.  o godzinie 12:00.

Oferty należy wysyłać na adres e-mail:  przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu  

Pełna treść zapytania:

zapytanie_hotele

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy