Zapytanie ofetowe: świadczenie usług cateringowych

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług cateringowych (słownik CPV:  39222000-4) w dniu 23.05.2013 r., w  Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27.

Termin składania ofert upływa  17.05.2013r. o godzinie 12:00.

Oferty należy wysyłać na adres e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu lub złożyć w postaci dokumentu w wersji papierowej w siedzibie projektu w Warszawie, ul.Opaczewska 42/3, 02‑372 Warszawa.

Pełna treść zapytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE usługa cateringowa_ost

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy