Opinie o wykładowcach

Poniżej prezentujemy Państwu najlepiej ocenianych wykładowców i wybrane opinie na ich temat przekazane do biura naszego Projektu w ramach ankiet ewaluacyjnych. 

E-nauczyciel reintegracja zawodowa, realizowane w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie,

Najwyższe oceny przyznano następującym osobom:

 • Mgr M. Laskowski – Podstawy technologii informacyjnej ,
 • Mgr J. Cichosz – Grafika rastrowa i wektorowa ,
 • Dr inż. M. Miłosz – Teorie baz danych , Podstawy programowania,
 • Mgr P. Moraczewski – Zaawansowane bazy danych.

Komunikacja w biznesie , realizowane w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie,

Najwyższe oceny przyznano następującym osobom:

 • dr E. Pietrzyk – Zieniewicz – Erystyka i retoryka, Komunikacja a kontekst – struktura dyskursu (pismo/mowa).
 • mgr M. Guillet – Aspekty werbalne, parawerbalne i niewerbalne komunikacji międzyludzkiej, Funkcja komunikacyjna,

Wybrane opinie na temat wykładowców można znaleźć TUTAJ.

Organizacja i zarządzanie w oświacie,  realizowane w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie,

Najwyższe oceny przyznano następującym osobom:

 • Prof. dr hab. B. Gębski – Teoria organizacji i zarządzania,
 • Mgr D. Bus – Funkcje kierownicze z uwzględnieniem doradztwa dydaktycznego, Mierzenie jakości pracy placówki,
 • Prof. dr hab. B. Gębski – Etyka w zarządzaniu,
 • Mgr I.Miler – Zamówienia publiczne w oświacie.

Wybrane opinie na temat wykładowców można znaleźć TUTAJ.

Społecznie odpowiedzialny biznes, realizowane w Wydziale Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie,

Najwyższe oceny przyznano następującym osobom:

 • Mgr T. Madejek – Kodeksy etyczne i ich aspekty
 • Mgr Ł. Pokropiński – Uregulowania prawne dotyczące SOB
 • Mgr B. Szurmiński – Zarządzanie projektem

Wybrane opinie na temat wykładowców można znaleźć TUTAJ.

Społeczno – polityczne problemy wielokulturowości, realizowanym  w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie,

Najwyższe oceny przyznano następującym osobom:

 • Mgr  T. Podlejski – Prawa i wolności człowieka,
 • Mgr E. Rutkowska –  Zarządzanie różnorodnością,
 • Mgr J. Lizut – Program edukacji wielokulturowej,
 • Mgr M. Pyz – Trening wielokulturowości,
 • Dr M. Łukasiuk – Gmurczyk – Współczesne miasta – kształtowanie wielokulturowej przestrzeni.

Wybrane opinie na temat wykładowców można znaleźć TUTAJ.

Gospodarka społeczna,  realizowanym w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie

Najwyższe oceny przyznano następującym osobom:

 • Prof. dr hab. R.Backer – Wstęp do społeczeństwa obywatelskiego
 • Dr J. Wiśniewski – Otoczenie prawne gospodarki społecznej

Lobbing polityczny, realizowanym w  Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie

Najwyższe oceny przyznano następującym osobom:

 • Dr T. Godlewski – Sondaże i opinia publiczna,
 • Dr B. Biskupiec – Marketing polityczny,
 • Dr O. Annusiewicz – Komunikacja w lobbingu,
 • Dr A. Polaczkiewicz – Warsztaty aplikacyjne – praktyczne działania lobbingowe,
 • Dr T.Godlewski – Metody badań lobbingowych.

Wybrane opinie na temat wykładowców można znaleźć TUTAJ.

Marketing polityczny i komunikacja społeczna,  realizowanym w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie

Najwyższe oceny przyznano następującym osobom:

 • Dr M. Orzechowski Komunikacja społeczna
 • Dr M. Drzonek Marketing polityczny w Polsce, PR w polityce

Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie, realizowane w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie

Najwyższe oceny przyznano następującym osobom:

 • Dr M. Sitarczyk – Komunikacja interpersonalna w rodzinie,
 • Dr  J. Andrzejewska – Ukierunkowania aktywności ruchowej,
 • Dr T. Sokołowska – Dizoba – Diagnoza pedagogiczna,
 • Dr B. Bilewicz – Kuźnia – Wspieranie aktywności poznawczej.

Wybrane opinie na temat wykładowców można znaleźć TUTAJ.

Patologie społeczne i profilaktyka społeczna, realizowane w WydzialeZamiejscowy w Wałbrzychu

Najwyższe oceny przyznano następującym osobom:

 • Mgr M. Kuc – Organizacje społ. w zapobieganiu pat. społecznym, Patologia rodziny, Marginalizacja i wykluczenie społeczne
 • Dr B. Pituła – Diagnostyka zagrożeń w środowisku lokalnym wykłady            
 • Mgr W. Welskop – Prostytucja
 • Dr D. Rode – Uzależnienie alkoholowe – profilaktyka i terapia
 • Mgr A. Dubaniewicz – Prostytucja – aspekty zdrowotne
 • Dr I. Przywarka – Patologia rodziny
 • Dr K. Dziedzic – Podstawy prawne resocjalizacji

Wybrane opinie na temat wykładowców można znaleźć TUTAJ.

Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych, zrealizowane  w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie

Najwyższe oceny przyznano następującym osobom:

 • Prof. dr hab. J. Kiernko – Edukacja seksualna
 • Dr  P. Kasprzyk – Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prof. dr hab. G. Krasowicz – Kupis – Psychologia rozwojowa
 • Dr J. Wolińska – Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Dr Małgorzata Sitarczyk – Konstruowanie programów profilaktycznych

Socjoterapia, realizowanym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie

Najwyższe oceny przyznano następującym osobom:

 • Mgr T. Duklas – Przygotowanie i wdrażanie programów pomocowych, Ewaluacja w socjoterapia
 • Mgr A. Stacherzyk – Procesy grupowe, dynamika grupowa -,
 • Dr I. Ramik – Małżewska – Podstawy psychoterapii, Psychoterapia grupowa
 • Mgr D. Rybacka – Jarosz – Superwizja

Opinie na temat wykładowców można znaleźć TUTAJ.

Społecznie odpowiedzialny biznes realizowanym , w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie,

Najwyższe oceny przyznano następującym osobom:

 • Mgr M. Mach – Wykorzystanie narzędzi IT w działaniach CSR,
 • Dr M. Gębska – Główne kwestie społeczne w Polsce i programy ich niwelowania,
 • Mgr R. Sikora – Etyka biznesu,
 • Mgr A. Nowicka – Marketing i promocja CSR, Wolontariat korporacyjny, Społecznie odpowiedzialne tworzenie miejsc pracy, Odpowiedzialność w kontekście globalnym,
 • Mgr B. Juraszek – Kopacz – Tripple bottom line – cele i wyniki działania w sposób społecznie odpowiedzialny,
 • Mgr M. Lewandowska – Partnerzy samorządowi i społeczni, Zagadnienia SOB,
 • Dr A. Dębska – Gil – Projekty CSR w ujęciu procesowym,              
 • Mgr R. Sroka – Zarządzanie projektem CSR.
Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy