Staże i praktyki

Doradztwo zawodowe OHP dla naszych studentów »

Akademickie Biuro Karier WSP TWP w Warszawie, w porozumieniu z Ochotniczymi Hufcami Pracy (partnerem Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”) ustaliło wstępny harmonogram doradztwa zawodowego realizowanego przez specjalistów OHP. Zgodnie z harmonogramem przez najbliższy rok nasi studenci ze wszystkich wydziałów będą mogli skorzystać z 257 godzin doradztwa.

Na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie studenci będą mogli skorzystać z 30 godzin doradztwa, na Wydziale Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach z 50 godzin, na Wydziale Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie z 42 godzin doradztwa, na Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie z 50 godzin doradztwa, na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie z 43 godzin doradztwa, na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie z 42 godzin doradztwa.

Ilość godzin z doradztwa zawodowego na poszczególnych Wydziałach:

  • Wydział Nauk Społecznych w Warszawie –  studenci będą mogli skorzystać z 30 godzin doradztwa
  • Wydział Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach – studenci będą mogli skorzystać z 50 godzin doradztwa
  • Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie – studenci będą mogli skorzystać z 42 godzin doradztwa
  • Wydział Zamiejscowym w Człuchowie – studenci będą mogli skorzystać z 50 godzin doradztwa
  • Wydział Zamiejscowym w Lublinie – studenci będą mogli skorzystać z 43 godzin doradztwa
  • Wydział Zamiejscowym w Szczecinie – studenci będą mogli skorzystać z 42 godzin doradztwa

„Absolwent na lokalnym rynku pracy” »

W środę 15.06.2011r. w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie odbyła się niezwykle udana konferencja „Absolwent na lokalnym rynku pracy”.

Konferencja była organizowana przez Akademickie Biuro Karier działające w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z konferencji.

ABK w kwietniu »

Akademickie Biuro Karier (ABK) w marcu pozyskało dla studentów  238 ofert pracy, z czego najwięcej zebrało biuro Wydziału Zamiejscowego w Człuchowie – 85 ofert. Również w kwietniu, tak jak co miesiąc, pracownicy ABK aktywnie wspierali promocję Uczelni poprzez udział w targach edukacyjnych, aktualizując stronę Uczelni oraz rozpowszechniając informacje na temat klubu absolwenta.

Akademickie Biuro Karier w Człuchowie uczestniczyło w zorganizowanej 20 kwietnia 2011r. II Konferencji Naukowej Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych pt. „Filmowe obrazy przeszłości w edukacji szkolnej”. Biuro organizuje również konferencję pt. „Student na lokalnym rynku pracy”, która odbędzie się 15 czerwca 2011r. na ternie Wydziału. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy serdecznie wszystkich pracowników Uczelni.

Biuro ABK z Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie współorganizowało II Nowoczesną Giełdę Pracy, w ramach której biuro prowadziło punkt coachingowy. ABK współorganizowało również II Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, podczas których nasi pracownicy prowadzili punkt doradztwa zawodowego.

Akademickie Biuro Karier z Wydziału Zamiejscowego w Lublinie w kwietniu zorganizowało spotkanie z żołnierzami z Sekcji Profilaktyki Żandarmerii Wojskowej na temat uzależnień. Biuro zorganizowało również 14 maja bezpłatne Warsztaty Twórczości.

W Wydziale katowickim ABK zorganizowało we współpracy z samorządem studenckim i władzami uczelni wyjazd szkoleniowy do Wisły dla 30 osobowej grupy studentów. Wyjazd odbył się w dniach 08-10.04.2011r. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w szkoleniach: „Co każdy wyjeżdżający za granicę do pracy wiedzieć powinien” oraz „Metody walki ze stresem”. Katowickie biuro współpracowało również ściśle z działem marketingu przy organizacji imprez „Kolorowe emocje” oraz będzie współorganizować obchody dziesięciolecia istnienia Wydziału.

Warszawskie Biuro Karier w kwietniu brało udział w Targach Edukacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu (6 kwietnia) oraz w zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie (12 kwietnia). Biuro planuje zorganizować 4.06.2011r. trzecią edycję imprezy pt. „Dzień Praktyk Zawodowych”. W ramach wydarzenia studenci Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie będą mogli spotkań się z firmami oferującymi atrakcyjne praktyki studentom naszej Uczelni.

„Dzień Praktyk Zawodowych” w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie »

Pragniemy serdecznie Państwa zaprosić na „Dzień Praktyk Zawodowych” , który odbędzie się 4 czerwca 2011 roku w godzinach 11:00- 13:30 w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

Podczas tego wydarzenia będziecie Państwo mogli odbyć bezpośrednio rozmowy z przedstawicielami firm i organizacji, w których można odbyć płatne praktyki.

Więcej informacji udziela Akademickie Biuro Karier WSP TWP w Warszawie – tel. 022 822 96 23 wew. 202, 204, e-mail: abk.warszawa@wsptwp.eu

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy