Doradztwo zawodowe OHP dla naszych studentów

Akademickie Biuro Karier WSP TWP w Warszawie, w porozumieniu z Ochotniczymi Hufcami Pracy (partnerem Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”) ustaliło wstępny harmonogram doradztwa zawodowego realizowanego przez specjalistów OHP. Zgodnie z harmonogramem przez najbliższy rok nasi studenci ze wszystkich wydziałów będą mogli skorzystać z 257 godzin doradztwa.

Na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie studenci będą mogli skorzystać z 30 godzin doradztwa, na Wydziale Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach z 50 godzin, na Wydziale Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie z 42 godzin doradztwa, na Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie z 50 godzin doradztwa, na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie z 43 godzin doradztwa, na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie z 42 godzin doradztwa.

Ilość godzin z doradztwa zawodowego na poszczególnych Wydziałach:

  • Wydział Nauk Społecznych w Warszawie –  studenci będą mogli skorzystać z 30 godzin doradztwa
  • Wydział Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach – studenci będą mogli skorzystać z 50 godzin doradztwa
  • Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie – studenci będą mogli skorzystać z 42 godzin doradztwa
  • Wydział Zamiejscowym w Człuchowie – studenci będą mogli skorzystać z 50 godzin doradztwa
  • Wydział Zamiejscowym w Lublinie – studenci będą mogli skorzystać z 43 godzin doradztwa
  • Wydział Zamiejscowym w Szczecinie – studenci będą mogli skorzystać z 42 godzin doradztwa
Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy