ABK w kwietniu

Akademickie Biuro Karier (ABK) w marcu pozyskało dla studentów  238 ofert pracy, z czego najwięcej zebrało biuro Wydziału Zamiejscowego w Człuchowie – 85 ofert. Również w kwietniu, tak jak co miesiąc, pracownicy ABK aktywnie wspierali promocję Uczelni poprzez udział w targach edukacyjnych, aktualizując stronę Uczelni oraz rozpowszechniając informacje na temat klubu absolwenta.

Akademickie Biuro Karier w Człuchowie uczestniczyło w zorganizowanej 20 kwietnia 2011r. II Konferencji Naukowej Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych pt. „Filmowe obrazy przeszłości w edukacji szkolnej”. Biuro organizuje również konferencję pt. „Student na lokalnym rynku pracy”, która odbędzie się 15 czerwca 2011r. na ternie Wydziału. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy serdecznie wszystkich pracowników Uczelni.

Biuro ABK z Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie współorganizowało II Nowoczesną Giełdę Pracy, w ramach której biuro prowadziło punkt coachingowy. ABK współorganizowało również II Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, podczas których nasi pracownicy prowadzili punkt doradztwa zawodowego.

Akademickie Biuro Karier z Wydziału Zamiejscowego w Lublinie w kwietniu zorganizowało spotkanie z żołnierzami z Sekcji Profilaktyki Żandarmerii Wojskowej na temat uzależnień. Biuro zorganizowało również 14 maja bezpłatne Warsztaty Twórczości.

W Wydziale katowickim ABK zorganizowało we współpracy z samorządem studenckim i władzami uczelni wyjazd szkoleniowy do Wisły dla 30 osobowej grupy studentów. Wyjazd odbył się w dniach 08-10.04.2011r. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w szkoleniach: „Co każdy wyjeżdżający za granicę do pracy wiedzieć powinien” oraz „Metody walki ze stresem”. Katowickie biuro współpracowało również ściśle z działem marketingu przy organizacji imprez „Kolorowe emocje” oraz będzie współorganizować obchody dziesięciolecia istnienia Wydziału.

Warszawskie Biuro Karier w kwietniu brało udział w Targach Edukacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu (6 kwietnia) oraz w zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie (12 kwietnia). Biuro planuje zorganizować 4.06.2011r. trzecią edycję imprezy pt. „Dzień Praktyk Zawodowych”. W ramach wydarzenia studenci Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie będą mogli spotkań się z firmami oferującymi atrakcyjne praktyki studentom naszej Uczelni.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy