Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, zakończyła postępowanie w formie zapytania ofertowego na: usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych (słownik CPV 22100000-1) oraz ich dostawę.

W dniu 17.05.2013r. Komisja ds. wyboru i oceny ofert wybrała  ofertę firmy The Challenge Group Jacek Molski.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy