Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na usługi hotelarskie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, zakończyła postępowanie w formie zapytania ofertowego na: CPV: 55.00.00.00-0 – usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego,
55.11.00.00-4-hotelarskie usługi noclegowe, 55.30.00.00-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

W dniu 17.05.2013r. Komisja ds. wyboru i oceny ofert wybrała  ofertę firmy Best Western Premier Katowice Hotel.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy