Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na usługi cateringowe

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, zakończyła postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług cateringowych (słownik CPV:  39222000-4) w dniu 23.05.2013r

W dniu 17.05.2013r. Komisja ds. wyboru i oceny ofert wybrała  ofertę firmy Fura smaku.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy