Bezpłatny kurs umiejętności komputerowych ECDL w Katowicach

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się w marcu 2012r. bezpłatny kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym (ECDL core) w Wydziale Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach, WSP TWP w Warszawie.

Rekrutacja na kurs trwa od 01.03.2012r. do 16.03.2012r. Kurs trwa od 26.03.2012r. do 26.06.2012r.

W ramach kursu uczestnicy zyskają wiedzę na temat:

  • Praktycznego zastosowania sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  • Wyboru sprzętu komputerowego i oprogramowania pod kątem potrzeb użytkownika.
  • Społecznych i psychologicznych skutków stosowania technologii informatycznej.
  • Zasad bezpieczeństwa pracy w sieciach i ochroną praw autorskich.

Dokładny program zajęć można znaleźć  TUTAJ.

Kurs jest realizowany we współpracy z firmą Syntea S.A (dawniej MCSK Sp z o.o.), której doświadczona kadra trenerska gwarantuje wysoki poziom zajęć. W ramach spotkań zrealizowanych zostanie 120 godzin zajęć.

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udziału w kursie zapraszamy osoby niepełnosprawne.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie powinny wypełnić i dostarczyć kwestionariusz.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 351 37 31. Materiały prosimy przesłać faksem na numer 32 258 27 06 lub mailem na adres katowice@wsptwp.eu.

Dokumenty można również składać osobiście w Wydziale Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach, ul.Katowicka 27.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy