Bezpłatny kurs umiejętności komputerowych ECDL dla osób niepełnosprawnych

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się w kwietniu 2012r. bezpłatny kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym (ECDL core) dla osób niepełnosprawnych.

Kurs jest skierowany do wszystkich osób powyżej 16 roku życia. Zajęcia są prowadzone w ramach współpracy z Fundacją Apostolstwa Eucharystycznego Dzieci – Dzieciom.

Rekrutacja na kurs trwa do 31.03.2012r.

Zajęcia odbywają się:
-Edycja I: 17 do 30 kwietnia 2012 ( I zjazd),  15 do 28 maja 2012r.(II zjazd),
-Edycja II: 16 do 29 października 2012 ( I zjazd), 13 do 26 listopada 2012r. ( II zjazd).

Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne: – posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z pomocy opiekunów (zależnie od stanu zdrowia i sprawności ruchowej).

Program obejmuje

  • bezpłatne szkolenie z zakresu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL core)- program kursu jest dostępny TUTAJ,
  • zajęcia rehabilitacji ruchowej – propozycja również dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • warsztatach psychologicznych lub pedagogicznych – propozycja również dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • zajęciach multimedialne w zakresie współtworzenia Internetowej Telewizji Niepełnosprawnych (ITN) program zajęć jest dostępny TUTAJ.  

Aby zgłosić się na zajęcia należy wypełnić i dostarczyć kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ, test kwalifikacyjny dostępny TUTAJ oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

Więcej informacji udziela:
Fundacja Dzieci – Dzieciom
Strachów 54; Nadliwie
05-281 Urle
Tel. 25 624 04 07
e-mail: fundacjadziecidzieciom@gmail.com.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy