Zakończenie zapytanie ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie w I kwartale 2012 roku akredytowanego szkolenia dla kadry zarządzającej Uczelni w zakresie PRINCE 2 Foundation i Practitioner, wraz z egzaminami

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, zakończyła postępowanie w formie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie w I kwartale 2012 roku akredytowanego szkolenia dla kadry zarządzającej Uczelni w zakresie PRINCE 2 Foundation i Practitioner, wraz z egzaminami.  (Słownik główny CPV: 80400000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne)

Termin składania ofert upłynął 18.11.2011r. o godzinie 12:00.

Oferta, która spełnia wszystkie wymagania WSP TWP w Warszawie oraz uzyskała największą liczbę punktów jest propozycja firmy OMEC Sp. z o.o.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy