Terminarz zjazdów w semestrze zimowym 2010r.

Szanowni Państwo,

Na stronie http://pu.wsptwp.eu/wp-content/uploads/2010/10/terminarz-zjazdów-semestr-zimowy-2010.pdf można znaleźć terminarz zjazdów dla studentów bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresów:

 • E-nauczyciel
 • Lobbing polityczny
 • Społeczno-polityczne problemy wielokulturowości
 • Komunikacja w biznesie
 • Społecznie odpowiedzialny biznes
 • Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie
 • Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych
 • Patologie społeczne i profilaktyka społeczna
 • Socjoterapia
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Marketing polityczny i komunikacja społeczna
 • Społecznie odpowiedzialny biznes
 • Gospodarka społeczna
Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy