Zapytanie ofertowe na organizację akredytowanego szkolenia „PRINCE 2 Foundation i Practitioner” wraz z egzaminem

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Zadania „Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej Uczelni” w projekcie „Przedsiębiorcza Uczelnia” realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania w bieżącym roku kalendarzowym akredytowanego szkolenia dla kadry zarządzającej Uczelni w zakresie PRINCE 2 Foundation i Practitioner, wraz z egzaminami.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna TUTAJ

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy