Wyniki ewaluacji zadań Projektowych

W załączonych poniżej dokumentach zawarliśmy raporty ewaluacyjne zrealizowane w ramach naszego Projektu.

Raporty zawierają opinie osób uczestniczących w Projekcie.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które wystawiają doskonałą opinie naszemu Projektowi.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy