Dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy

Celem dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy w ramach projektu prowadzona jest analiza ok. 100 programów studiów, pod kątem wymogów rynku pracy. Ocena ekspercka dokonywana jest przez zespół kadry naukowej uczelni oraz przez Partnerów projektu – PTPS, SKO oraz OHP.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy