„Losy absolwentów WSP TWP oraz funkcjonowanie i perspektywy rozwojowe uczelni”

Badanie „Losy absolwentów WSP TWP oraz funkcjonowanie i perspektywy rozwojowe uczelni”  prowadzone jest przez PTPS, w ramach współpracy partnerskiej.

Celem badania jest uzyskanie wiedzy nt. efektywności kształcenia na studiach wyższych na WSP TWP w Warszawie oraz przydatności dodatkowych kursów uzupełniających, oferowanych studentom. Zdobyta wiedza pozwoli na lepsze dopasowanie oferty programowej do potrzeb studentów, sprzyjające korzystnej pozycji absolwentów Uczelni na rynku pracy. 

Badanie obejmie studentów, absolwentów z losowo wybranych roczników oraz pracowników Uczelni.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy