Bezpłatny kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie zaawansowanym w Olsztynie

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się we wrześniu 2013r. kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych dla zaawansowanych (ECDL advanced),współfinansowany ze środków UE.

W ramach spotkań zrealizowanych zostanie 140 godzin zajęć. Szczegółowy program kursu dostępny jest TUTAJ.

Rekrutacja na kurs trwa od 7.08 do 22.08.2013 r.

Zgłoszenia przesłane we wcześniejszym i późniejszym terminie nie będą brały udziału w rekrutacji.

O przyjęciu do grupy decyduje wynik testu kwalifikacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów podobnej liczby punktów, decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne.

Zajęcia będą odbywały się od 4.09.2013r. do 21.11.2013r. w godzinach 16:15-20:15.

Miejsce realizacji kursu: Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie ul. Sikorskiego 23

Szczegółowy harmonogram dla dwóch grup dostępny TUTAJ.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie powinny dostarczyć kwestionariusz (dostępny TUTAJ) do Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie ul. Sikorskiego 23

pokój nr 22 (poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8:00 – 16:00, środa, piątek w godzinach 8:00 – 18:00)

 

oraz na miejscu wypełnić test kwalifikacyjny. Wynik testu kwalifikacyjnego decyduje o przyjęciu na kurs.

Wypełniony kwestionariusz można również przesłać drogą mailową na adres olsztyn@wspkorczak.eu lub faksem na numer 89 542 80 02

Wszelkie informacje na temat rekrutacji, testu i kursu, uzyskać można pod numerem telefonu 89 5427536 u Pani M. Ostrowskiej .

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Kurs organizowany jest w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy