Bezpłatny kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie podstawowym w Warszawie

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się we wrześniu 2013r. kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym (ECDL core). współfinansowany ze środków UE.

W ramach spotkań zrealizowanych zostanie 120 godzin zajęć. Szczegółowy program kursu jest dostępny TUTAJ.

Rekrutacja na kurs trwa od 7.08 do 22.08.2013 r.

Zgłoszenia przesłane we wcześniejszym i późniejszym terminie nie będą brały udziału w rekrutacji.

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs mają osoby niepełnosprawne.

Zajęcia będą odbywały się od 2.09.2013r. do 22.11.2013r. w godzinach 16:15-20:15.

Miejsce realizacji kursu: Wydział Nauk Społecznych WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie , ul. Urbanistów 3.

Szczegółowy harmonogram dla dwóch grup dostępny TUTAJ i TUTAJ.

W ramach kursu uczestnicy zyskają wiedzę na temat:

  • Praktycznego zastosowania sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  • Wyboru sprzętu komputerowego i oprogramowania pod kątem potrzeb użytkownika.
  • Społecznych i psychologicznych skutków stosowania technologii informatycznej.
  • Zasad bezpieczeństwa pracy w sieciach i ochroną praw autorskich.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie powinny wypełnić kwestionariusz i dostarczyć go do Biura Projektu Przedsiębiorcza Uczelnia, ul. Opaczewska 42/3 ( domofon:1103 kluczyk) w godzinach 8.00-16.00.

Kwestionariusz można również przesyłać drogą mailową na adres przedsiebiorczauczelnia@wspkorczak.eu lub faksem na numer 22 822 10 58.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 822 10 58.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Kurs organizowany jest w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy