Zapytanie ofertowe na przygotowania i druku materiałów promocyjnych

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

Usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych (słownik CPV 22100000-1) oraz dostawy materiałów do poszczególnych wydziałów Uczelni.

Termin składania ofert upływa  11.01.2013r. o godzinie 12:00.

Oferty należy wysyłać na adres e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eu lub złożyć w postaci dokumentu w wersji papierowej w siedzibie projektu w Warszawie, ul.Pandy 13, 02‑202 Warszawa.

Pełna treść zapytania jest dostępna TUTAJ

Załączniki:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy