Bezpłatny kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie podstawowym w Człuchowie

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się w lutym 2013r. kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym (ECDL core), współfinansowany ze środków UE.

W ramach spotkań zrealizowanych zostanie 120 godzin zajęć. Dokładny program kursu dostępny jest TUTAJ.

Rekrutacja na kurs trwa od 7.01 do 21.01.2013 r.

Zgłoszenia przesłane we wcześniejszym i późniejszym terminie nie będą brały udziału w rekrutacji.

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs mają osoby niepełnosprawne.

Zajęcia będą odbywały się od 5.02.2013r. do 14.05.2013r. we wtorki i czwartki w godzinach 16:15-20:15.

W ramach kursu uczestnicy zyskają wiedzę na temat:

  • Praktycznego zastosowania sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  • Wyboru sprzętu komputerowego i oprogramowania pod kątem potrzeb użytkownika.
  • Społecznych i psychologicznych skutków stosowania technologii informatycznej.
  • Zasad bezpieczeństwa pracy w sieciach i ochroną praw autorskich.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie powinny wypełnić kwestionariusz i dostarczyć jego oryginał do WSP TWP Wydział Zamiejscowy w Człuchowie, os. Staszica 20.

Wypełniony kwestionariusz można również przesyłać drogą mailową na adres czluchow@wsptwp.eu lub faksem na numer 59 834 11 68.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 59 834 11 68 lub 22 822 10 58.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Kurs organizowany jest w ramach  Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy