Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 5 czerwca 2012r.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, rozstrzygnęła postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

 

-„ Modernizację infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

-„Dla/przystosowań dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8).

 

Ofertę spełniającą kryteria zapytania ofertowego, złożyła firma Sursum Sp. z o.o., ul. Kopińska 31 lok. 3, 02-327 Warszawa.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy