Poszukiwany Inspektor Nadzoru Budowlanego

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 7 września 2012 r.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie w ramach Projektu Przedsiębiorcza Uczelnia, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje

Inspektora Nadzoru Budowlanego

do nadzoru nad pracami mającymi na celu dostosowanie budynku Wydziału Zamiejscowego w Wałbrzychu przy ul. Matejki 6, do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania:
-wykształcenie: wyższe o kierunku budowlanym
-doświadczenie zawodowe
-posiadanie uprawnień budowlanych
-ogólna znajomość prawa w zakresie procedur administracyjnych oraz przepisów prawa budowlanego

Wymagane dokumenty:
-CV i list motywacyjny
-oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
W ofercie należy podać oczekiwane wynagrodzenie brutto. W ramach zatrudnienia preferowane rozliczenie na podstawie faktury za wykonane usługi.

Oferty należy wysyłać do dnia 30 sierpnia 2012r. na adres Biura Projektu Przedsiębiorcza Uczelnia, ul. Opaczewska 42/3 , 02-372 Warszawa lub na adres mailowy przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 22 822 10 58 .

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy