Kurs komputerowy ECDL core w Warszawie

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się we wrześniu 2012r. kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym (ECDL core), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który odbędzie się w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie.

Udział w kursie dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.

Rekrutacja na kurs trwa od 27 sierpnia do 7 września 2012 r.

Zgłoszenia dostarczone we wcześniejszym i późniejszym terminie nie będą brały udziału w rekrutacji.

Kurs będzie trwał od września do grudnia 2012r.

W ramach kursu uczestnicy zyskają wiedzę na temat:

  • Praktycznego zastosowania sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  • Wyboru sprzętu komputerowego i oprogramowania pod kątem potrzeb użytkownika.
  • Społecznych i psychologicznych skutków stosowania technologii informatycznej.
  • Zasad bezpieczeństwa pracy w sieciach i ochroną praw autorskich.

Dokładny program zajęć można znaleźć  TUTAJ.

Kurs podstawowy ECDL Core rozpocznie się 20 września i będzie trwał do połowy grudnia. Zajęcia będą prowadzone w czwartki i piątki w godzinach 16:15-20:15.

Kurs jest realizowany we współpracy z firmą Syntea S.A (dawniej MCSK Sp z o.o.), której doświadczona kadra trenerska gwarantuje wysoki poziom zajęć. W ramach spotkań zrealizowanych zostanie 120 godzin zajęć.

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy Beneficjent Projektu, może skorzystać tylko z jednego kursu realizowanego w jego ramach. Osoby, które brały udział w innych kursach organizowanych przez Projekt nie mogą wziąć udziału w tej edycji kursu

Do udziału w kursie w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby niepełnosprawne.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie powinny wypełnić kwestionariusz i dostarczyć jego oryginał do biura Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” ul. Opaczewska 42/3, 02-372 Warszawa (Warszawa, Ochota dojazd autobusami 130, 184, 228, 414, 521, 157, przystanek Szczęśliwice).

Kopię dokumentu można przesłać faksem na numer 22 822 10 58 lub mailem na adres przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu. Dokumenty można też składać osobiście w biurze Projektu „PRzedsiebiorcza Uczelnia” od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 822 10 58.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy