Zapytanie ofertowe ws. modernizacji infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

Modernizacja infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

„Dla/przystosowań dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8)

Termin składania ofert upływa 22.06.2012r. o godzinie 16:00.

Oferty należy wysyłać na adres e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu oraz złożyć w postaci dokumentu na nośniku papierowym w Biurze projektu przy ul. Opaczewskiej 42 m. 3 w Warszawie.

Pełna specyfikacja zamówienia jest dostępna TUTAJ

Uwaga!

Zmiana nr 1.

Informujemy, że w dniu 11.06.2012r. w zapytaniu ofertowym pojawiła się zmiana w stosunku do wersji opublikowanej 5.06.2012r.

Na stronie 5 w punkcie 6 zmianie uległ czas realizacji zamówienia z terminu „lipiec-sierpień 2012r.” w przypadku zapytania z dnia 5.06.2011r. na „lipiec-grudzień 2012r.” w skorygowanym zapytaniu.

Zmiana nie wpływa na przedłużenie terminu składania zapytań ofertowych.

Zmiana nr 2.

Informujemy, że w dniu 14.06.2012r. w zapytaniu ofertowym pojawiła się zmiana w stosunku do wersji opublikowanej 5.06.2012r.

Na stronie internetowej udostępniamy plany budynku w Wałbrzychu.

 Plany budynku są dostępne za pośrednictwem linków:

– Piwnica 

Plan parteru 

Plan pierwszego piętra

– Płyta fundamentowa żelbetowa 

Zmiana nie wpływa na przedłużenie terminu składania zapytań ofertowych.

Zmiana nr 3.

Informujemy, że w dniu 20.06.2012r. w zapytaniu ofertowym pojawiła się zmiana w stosunku do wersji opublikowanej 5.06.2012r.

Zapytanie ofertowe zostaje uzupełnione o brakujący załacznik nr. 2 dostepny TUTAJ.

Zmiana nr 4.

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert zostaje przedłużony do 13.07.2012r. do godziny 16:00.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy