Konkurs stypendialny dla profesorów WSP TWP

Projekt „Przedsiebiorcza Uczelnia” zaprasza profesorów WSP TWP w Warszawie do udziału konkursie stypendialnym.

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich WSP TWP w Warszawie zapraszamy do udziału w ostatniej edycji konkursu stypendialnego. Uczestnicy mają szansę na otrzymanie rocznego stypendium w kwocie 30 000 zł!

Ilość stypendiów do przyznania: 2

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie etatowi pracownicy WSP TWP.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o stypendium jest spełnienie przez kandydata wymogów określonych w regulaminie konkursu. Szczegółowe informacje dostępne są w dziekanatach, na stronach internetowych Uczelni (www.wsptwp.eu) oraz projektu (www.pu.wsptwp.eu), a także w biurze projektu.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do dnia 16.04.2012. osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”, ul. Opaczewska 42/3, 02-372 Warszawa z dopiskiem STYPENDIA.

Informacje na temat dokumentów, które należy złożyć aby wziąć udział w konkursie stypendialnym znajdują się w regulaminie konkursu.

Kontakt:

Biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”:  tel./faks 022 822 10 58

e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu stypendialnego

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Umowa o stypendium dla profesorów- dokument poglądowy

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy