Wyniki badania losów absolwentów studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań losów absolwentów studiów podyplomowych prowadzonych w ramach projektu.

Celem badania ankietowego było poznanie i opisanie losów absolwentów studiów podyplomowych realizowanych na WSP TWP w Warszawie w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” poprzez określenie poziomu konkurencyjności uczestników projektu, ich kompetencji zawodowych i samooceny. 

Pełne wyniki badań są dostępne w dziale „Ewaluacja” lub TUTAJ

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy