Konkurs stypendialny dla etatowych pracowników WSP TWP

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” ogłasza konkurs stypendialny dla  DOKTORANTÓW, ADIUNKTÓW I PROFESORÓW WSP TWP w Warszawie

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich WSP TWP w Warszawie zapraszamy do udziału w ostatniej edycji konkursu stypendialnego. Jest to ostatnia szansa na zdobycie rocznego stypendium w kwocie od 20 000 do 30 000 zł!

 W tej edycji konkurs ograniczony został wyłącznie do etatowych pracowników WSP TWP, zwiększono również liczbę dostępnych stypendiów:

  • 5 stypendiów dla doktorantów
  • 5 stypendiów dla adiunktów
  • 2 stypendia dla profesorów

Zmiany te mają na celu stymulowanie wzrostu potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez zwiększenie inwestycji w kadrę dydaktyczną WSP TWP.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o stypendium jest spełnienie przez kandydata wymogów określonych w regulaminie konkursu. Szczegółowe informacje dostępne są w dziekanatach, na stronach internetowych Uczelni (www.wsptwp.eu) oraz projektu (www.pu.wsptwp.eu), a także w biurze projektu.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do dnia 29.02.2012. osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”, ul. Opaczewska 42/3, 02-372 Warszawa z dopiskiem STYPENDIA.

Informacje na temat dokumentów, które należy złożyć aby wziąć udział w konkursie stypendialnym znajdują się w regulaminie konkursu.

Kontakt:

Biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”:  tel./faks 022 822 10 58

e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu stypendialnego

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Umowa o stypendium dla doktorantów- dokument poglądowy

Umowa o stypendium dla adiunktów- dokument poglądowy

Umowa o stypendium dla profesorów- dokument poglądowy

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy