Badanie pracodawców

Akademickie Biuro Karier WSP TWP w Warszawie (ABK) w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” prowadzi badanie preferencji zawodowych pracodawców wobec przyszłych pracowników. Wyniki badań pomogą w określeniu kierunku działań, który lepiej przygotuje absolwentów pod kątem potrzeb rynku pracy.

Badania pracodawców prowadzone w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” będą trwały do końca 2011r. Na chwilę obecną wstępnie zostały już przygotowane informacje dotyczące oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników (absolwentów kierunków humanistycznych), ich kwalifikacji zawodowych i kompetencji.

Badanie miało formę ankiet oraz wywiadów otwartych, wzięło w nich udział 113 pracodawców z całej polski (głównie woj. mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, lubelskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie).

Wśród kompetencji, które pracodawcy wskazują, jako ważne u kandydatów do pracy są umiejętności pracy zespołowej, wykształcenie, dyspozycyjność i mobilność, znajomość branży, języków obcych oraz obsługi komputera. Mniej ważne są umiejętność obsługi urządzeń biurowych i prawo jazdy.

Zdaniem pracodawców cennymi cechami, którymi charakteryzują się absolwenci są: chęć podnoszeni kwalifikacji, dyspozycyjność i pracowitość. Wady absolwentów to, zdaniem pracodawców, brak odpowiedzialności, motywacji do pracy, mobilności, radzenia sobie ze stresem, kreatywności i innowacyjności. Pożądaną cechą wśród absolwentów jest również doświadczenie zawodowe.

Wyniki badań pozwalają określić, jakie kompetencje powinna kształtować u studentów WSP TWP w Warszawie chcąc zapewnić im łatwiejszy start na rynku pracy.

Po zakończeniu wszystkich badań opublikujemy ich wyniki na naszej stronie.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy