Zakończenie postępowania w formie zapytania ofertowego dotyczącego realizacji badania z zakresu zagadnień rynku pracy

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, zakończyła postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

Realizacja badania dotyczącego zagadnień rynku pracy (badania z kandydatami, badania z pracodawcami, badania ilościowe i jakościowe) wraz z przygotowaniem raportu podsumowującego (Słownik główny CPV: 73000000-2 )
(Słownik uzupełniający CPV: 73000000-3).

Termin składania ofert minął  05.11.2011r. o godzinie 12:00.

Przeprowadzenie badań dotyczących sytuacji na rynku pracy dla ABK powierzone zostanie firmie: BIOSTAT, Piszczek, Wolny Spółka Jawna.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy